Then and now

Taki pomysł. Fotografowałem moją żonę wtedy i teraz.